Fiskekort

Välkommen till Kalvsjön!

Fishing license                   Fischkarte                  Licencja połowowa

                                                         

Sjön är öppen för fiske under perioden 15 maj till och med 30 september. 

 

Vi önskar er en härlig fiskesäsong!

 


Fiskekort

För att fiska i sjön krävs fiskekort:

Kortet är personligt och gäller endast för innehavaren.

Barn under 12 år får fiska utan fiskekort, om målsman har ett giltigt fiskekort, och kvoten ej är uppfylld. Max tre (3) fiskar per kort. 

Fiskekort måste visas upp för kontroll, för klubbens fisketillsyningsman eller medlem i klubben.

 

Fiskekort köps i stugan vid campingen, på sjöns västra sida och kostar 280 SEK. Du betalar kontant med jämna pengar eller med Swish. Information om Swish finns i kortboden. När sex stycken fiskekort har lösts av samma person innevarande år, är det sjunde kortet gratis. Lägg då de sex ”gamla” fiskekorten i kuvertet som betalning för det sjunde.

 

Fiskekortet gäller under en dag från 06.00 till 24.00 och berättigar tre (3) fiskar.

 

Fiske är endast tillåtet med spinn- eller flugspö från brygga eller längs strandkanten (vada är tillåtet). Det är inte tillåtet att använda båt, kanot eller flytring ”Belly boat”. Endast ett spö per person får användas i taget. 

Det är förbjudet att fiska med agnade krokar såsom mask, maggot, deg, ost, pasta eller bait, död eller levande betesfisk. Mer information om bete finns på skyltarna runt sjön.

 

Observera att minimimått på öring är 35 cm

 


Camping

Som fiskare får du gärna slå upp ditt tält eller ställa din husvagn vid Kalvsjöns camping. Campingen ligger på sjöns västra sida och kostar 100 SEK + 75 SEK för El/natt för husvagn, husbil eller tält. Även här gäller kontant betalning (jämna pengar) eller Swish.

Observera att det endast är i samband med fiske som camping är tillåtet. Ta kontakt med någon på campingen så får du hjälp med plats.

 


Naturvett

Var rädd om naturen och använd enbart grillplatserna kring sjön, om ni vill göra upp eld. Grillplatserna är till för fiskare med giltigt fiskekort.Var uppmärksammad på om Värnamo kommun eller Länsstyrelsen har gått ut med eldningsförbud. Lämna inte heller kvar något skräp. Det finns soptunnor på flera ställen runt sjön.

 

 


Följande beten får du använda:

Nya Tillåtna Beten

1.Jigg   2.Spinnare   3.Skeddrag   4.Wobbler   5.Fluga

 

Observera att det är förbjudet att fiska med agnade krokar

 

Du får inte använda:

Nya Förbjudna Beten kryss

1.Mask   2.Maggot   3.Räka   4.Majs   5.Deg, pasta, ost eller bait   6.Död eller levande betesfisk