Fiskekort

Fishing license.               Fischkarte.                  Licencja połowowa.

                                

Välkommen till Kalvsjön!

Sjön är öppen för fiske under perioden 15 maj till och med 30 september.

För att fiska i sjön krävs (Fiskekort).

Kortet är personligt och gäller endast för innehavaren.

Barn under 12 år får fiska utan fiskekort, om målsman har ett giltigt fiskekort,

och kvoten ej är uppfylld (max tre (3) fiskar per kort).

Fiskekort måste visas upp för kontroll, för klubbens fisketillsyningsman eller medlem i klubben.

Fiskekort köps i stugan vid campingen, på sjöns västra sida.

Fiskekortet kostar 240 SEK. Kontant betalning eller SWISH.

O B S endast ”jämna pengar”.

Information om SWISH finns i kortboden.

När sex stycken fiskekort har lösts av samma person,

innevarande år, är det sjunde kortet gratis.

Lägg de sex ”gamla” fiskekorten i kuvertet som betalning för det sjunde.

Fiskekortet gäller under en dag från 06.00 till 24.00 och berättigar tre (3) fiskar.

Fiske är endast tillåtet med spinn- eller flugspö från brygga

eller längs strandkanten (vada är tillåtet).

Det är inte tillåtet att använda båt, kanot eller flytring ”Belly boat”.

Endast ett spö per person får användas i taget.

Det är förbjudet att fiska med agnade krokar såsom:

mask, maggot, deg, ost, pasta eller Bait, död eller levande betesfisk 

Mer information om bete finns på skyltarna runt sjön.

Det finns möjlighet till camping vid Kalvsjön.

Campingen ligger på sjöns västra sida.

Campingen kostar 100 SEK + 50 SEK för El/natt för husvagn, husbil eller tält.

Kontant betalning eller SWISH.

O B S endast ”jämna pengar”.

Det är endast i samband med fiske som camping är tillåtet.

Ta kontakt med någon på campingen så får ni hjälp med plats.

Ta väl hand om naturen och använd grillplatserna kring sjön, om ni vill göra upp eld.

Möjligheten att utnyttja grillplatserna, gäller endast fiskare, med giltigt fiskekort.

O B S Minimimått på Öringen är 35 cm.

Ha en bra fiskesäsong!

 

 

Du får använda:

 

Tillåtna beten.

1.Jigg 2.Spinnare 3.Skeddrag 4.Wobbler 5.Fluga

Nya Tillåtna Beten
 

Det är FÖRBJUDET att fiska med agnade krokar.

 

Du får inte använda:

 

1.Mask 2.Maggot 3.Räka 4.Majs

 

5.Deg, pasta, ost eller bait

 

6.Död eller levande betesfisk

Nya Förbjudna Beten kryss