Historia

 

Välkommen till Kalvsjön!

Sjön är öppen för fiske under perioden 15 maj till och med 30 september.

För att fiska i sjön krävs fiskekort.

Kortet är personligt och gäller endast för innehavaren.

Barn under 12 år får fiska utan kort så länge målsman har ett giltigt kort

och kvoten ej är uppfylld (max tre (3) fiskar per kort).

Fiskekort måste visas upp för kontroll om någon medlem

eller fisketillsynsman önskar så.

Fiskekort köps i stugan vid campingen på sjöns västra sida.

Fiskekortet kostar 200 SEK. Kontant betalning eller SWISH.

Information om SWISH finns i kortboden.

När sex stycken fiskekort har lösts av samma person,

innevarande år, är det sjunde kortet gratis.

Lägg de sex ”gamla” fiskekorten i kuvertet som betalning för det sjunde.

Fiskekortet gäller under en dag från 06.00 till 24.00 och berättigar tre (3) fiskar.

Fiske är endast tillåtet med spinn- eller flugspö från brygga

eller längs strandkanten (vada är tillåtet).

Det är inte tillåtet att använda båt, kanot eller flytring (”Belly boat”).

Endast ett spö per person får användas åt gången.

Det är förbjudet att fiska med agnade krokar såsom:

mask, maggot, deg, ost, pasta eller Bait.

Mer information om bete finns på skyltarna runt sjön.

Det finns möjlighet till camping vid Kalvsjön.

Campingen ligger på sjöns västra sida.

Det finns ingen elektricitet tillgänglig men det finns utedass

och det finns tillgång till vatten.

Campingen kostar 50 SEK/natt och husvagn, husbil eller tält.

Det är endast i samband med fiske som camping är tillåtet.

Ta kontakt med någon på campingen så får ni hjälp med plats.

Ta väl hand om naturen och använd grillplatserna kring sjön,

om ni vill göra upp eld.

O B S Minimimått på Öringen är 35 cm.

Ha en bra fiskesäsong!

Tillåtna beten.
Du får använda:
1.Jigg 2.Spinnare 3.Skeddrag 4.Wobbler 5.Fluga
Nya Tillåtna Beten
Det är FÖRBJUDET att fiska med agnade krokar.
Du får inte använda:
1.Mask 2.Maggot 3.Räka 4.Majs
5.Deg, pasta, ost eller bait 6.Död eller levande betesfisk
Nya Förbjudna Beten kryss