Hoppa till innehåll →

Fiska i Kalvsjön

For information in English: Fishing in Kalvsjön

För att fiska i sjön krävs fiskekort

  • Sjön erbjuder enbart fiske med flugspö.
  • Sjön är öppen för fiske under perioden 15 maj till och med 30 september.
  • Fiskekortet gäller under en dag från 06.00 till 24.00 och berättigar tre (3) fiskar.
  • Fiskekort måste visas upp för kontroll, för klubbens fisketillsyningsman eller medlem i klubben.
  • Kortet är personligt och gäller endast för innehavaren. Max tre (3) fiskar per kort. Om fler fiskar än tre önskas tas upp, ska ett nytt fiskekort lösas.
  • Barn under 16 år får fiska utan fiskekort om målsman har ett giltigt fiskekort och kvoten ej är uppfylld. Max tre (3) fiskar per kort.

Fiskekort köps i stugan vid campingen, på sjöns västra sida och kostar 280 SEK. Du betalar kontant med jämna pengar eller med Swish. Information om Swish finns i kortboden. När sex fiskekort har lösts av samma person innevarande år, är det sjunde kortet gratis. Lägg då de sex ”gamla” fiskekorten i kuvertet som betalning för det sjunde.

Vid årsmötet 2024 beslutades det att även kortfiskare får använda flytring i sjön och då till en kostnad av 220 kronor per dag. Observera att det enbart gäller flytring. Gummibåt och kajak är förbjudet.

Det finns även möjlighet till camping vid Kalvsjön. Läs mer om det här: Camping vid Kalvsjön

Typ av fiske

Fiske är endast tillåtet med flugspö, från brygga eller längs strandkanten (vada är tillåtet). Endast ett spö per person får användas i taget. 

Det är förbjudet att fiska med agnade krokar såsom mask, maggot, deg, ost, pasta eller bait, död eller levande betesfisk. Mer information om bete finns på skyltarna runt sjön.

Observera att minimimått på öring är 35 cm.

 

Tillåtna beten – fluga

 

Otillåtna beten

1. Mask
2. Maggot
3. Räka
4. Majs
5. Deg, pasta, ost eller bait
6. Död eller levande betesfisk