Hoppa till innehåll →

Fiska i Kalvsjön

Fishing license

Fischkarte

Licencja połowowa

För att fiska i sjön krävs fiskekort

  • Sjön är öppen för fiske under perioden 15 maj till och med 30 september.
  • Fiskekortet gäller under en dag från 06.00 till 24.00 och berättigar tre (3) fiskar.
  • Fiskekort måste visas upp för kontroll, för klubbens fisketillsyningsman eller medlem i klubben.
  • Kortet är personligt och gäller endast för innehavaren. Max tre (3) fiskar per kort.
  • Barn under 12 år får fiska utan fiskekort, om målsman har ett giltigt fiskekort, och kvoten ej är uppfylld. Max tre (3) fiskar per kort.

Fiskekort köps i stugan vid campingen, på sjöns västra sida och kostar 280 SEK. Du betalar kontant med jämna pengar eller med Swish. Information om Swish finns i kortboden. När sex fiskekort har lösts av samma person innevarande år, är det sjunde kortet gratis. Lägg då de sex ”gamla” fiskekorten i kuvertet som betalning för det sjunde.

Det finns även möjlighet till camping vid Kalvsjön. Läs mer om det här: Camping vid Kalvsjön

Typ av fiske

Fiske är endast tillåtet med spinn- eller flugspö, från brygga eller längs strandkanten (vada är tillåtet). Det är inte tillåtet att använda båt, kanot eller flytring ”Belly boat”. Endast ett spö per person får användas i taget. 

Det är förbjudet att fiska med agnade krokar såsom mask, maggot, deg, ost, pasta eller bait, död eller levande betesfisk. Mer information om bete finns på skyltarna runt sjön.

Observera att minimimått på öring är 35 cm.

Tillåtna beten

1. Jigg
2. Spinnare
3. Skeddrag
4. Wobbler
5. Fluga

Otillåtna beten

1. Mask
2. Maggot
3. Räka
4. Majs
5. Deg, pasta, ost eller bait
6. Död eller levande betesfisk